Individuální výuka     Skupinová výuka     Firemní výuka     Intenzivní výuka     Doučování


Doučování ze španělštiny

Doučování je určeno převážně studentům, kteří mají ve škole problémy v hodinách španělštiny. Nezvládají rychlost běžné výuky, nerozumí probrané látce, bojí se promluvit a zeptat nebo potřebují pomoc při přípravě na zkoušky, písemky, domácí úkoly.

S doučováním je možné začít kdykoliv v průběhu kalendářního roku. Lektor se stává Vašim pomocníkem a pravou rukou. Vysvětlí Vám v klidu, co nechápete. Uklidní psychiku a opět zvedne Vaše sebevědomí.Zaměření hodin

 • španělská gramatika/konverzace
 • vypracování domácích úkolů
 • písemný projev ve španělštině
 • porozumění španělskému textu
 • poslech ve španělštině
 • příprava na maturitní zkoušku
 • příprava na zkoušky DELE
 • příprava na přijímací řízení ze španělštiny (univerzity, vyšší odborné školy)


Témata hodin

 • dle potřeb studenta


Náplň hodin


Dle požadavků studenta vytvoří lektor obsah hodin šitý na míru, který bude obsahovat:
 • osvojení slovní zásoby daného tématu (základní, rozšířené)
 • osvojení a lepší porozumění potřebné gramatiky
 • zvýšení sebevědomí při verbálním i písemném projevu

Copyright © 2012. All Rights Reserved.