LEKTOR KURZŮ ŠPANĚLŠTINY


Výuku španělského jazyka garantuje Mgr. Monika Málková, která na Univerzitě Palackého v Olomouci vystudovala španělskou filologii a učitelství tělesné výchovy.

V Centro de lengua moderna (Granada, Španělsko) složila zkoušky a obdržela certifikát Certificado de lenguas modernas.

Ke španělštině ji přivedl před 11 lety čtyřměsíční pracovní pobyt ve španělském Katalánsku.

Lektor Během svého magisterského studia se jí dvakrát podařilo získat půlroční stipendijní pobyt ve španělské Granadě. Poprvé zde studovala na fakultě INEF (Universidad de Granada) vybrané předměty, které odpovídaly jejímu zaměření. Druhý stipendijní pobyt využila pro práci na překladu slovníku hispanoamerikanismů. Ten se stal součástí její závěrečné práce, kterou završila své studium španělské filologie na Univerzitě Palackého.

Výuce španělského jazyka se věnuje 9 let. Vedla individuální a skupinové kurzy španělštiny studentů i dospělých. Poslední dobou se zaměřila na rozvoj individuální on-line výuky španělštiny (španělština přes SKYPE). To představuje především tvorbu nových studijních materiálů a podkladů, které jsou pro tento typ výuky vhodné, nevytvářejí komunikační bariéru a využívají všech výhod on-line komunikace.

Externě spolupracuje s několika jazykovými a překladatelskými firmami. Spolupracuje při výuce ve firemních kurzech španělštiny (lekce španělštiny pro "Aires Del Sur").

Častými pobyty ve Španělsku naplňuje svou zásadu, že jazykové dovednosti je nutné neustále oživovat v přirozeném prostředí cizího jazyka. Tím se snaží být skutečně lektorem "reálného jazyka" a nikoliv "jazyka z učebnice"!


Copyright © 2012. All Rights Reserved.